Slovenská veda ocenená na Taiwane II.

Nedávno sme informovali, že tri technológie vyvinuté organizáciami Slovenskej akadémie vied boli medzi ocenenými vynálezmi na ôsmom ročníku najväčšieho a najprestížnejšieho veľtrhu vynálezov a inovácií v Ázii - „Taipei International Invention Show and Technomart 2012“ (konal sa v dňoch 20. - 23. septembra 2012 sa v priestoroch Taipeiského svetového obchodného centra). Slávnostné odovzdanie cien do rúk vynálezcov prebehlo počas medzinárodného podujatia „Konferencia NITT SK – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí“ dňa 9. októbra 2012 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Na pôdu SAV pribudli:

Zlatá medaila – ElU SAV - Pavol Kunzo a Peter Lobotka - Bezpaládiové senzory plynov

Zlatá medaila – UPo SAV – Ivan Chodák a kol. - Biologicky degradovateľné a kompostovateľné polyméry s vysokou mierou deformovateľnosti

Bronzová medaila – UACh SAV – Pavol Šajgalík a kol. – Laboratórny žiarový lis ONE!

Výber a prezentáciu vynálezov realizovala Kancelária pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva pri Technologickom inštitúte SAV.

 

      

Ocenení pôvodcovia, z ľava: Pavol Kunzo a Peter Lobotka (ElU SAV), Ivan Chodák (UPo SAV), Marcela Morvová (FMFI UK), Miroslav Hnatko (UACh SAV), Katarína Müllerová (TI SAV), Andrew S. L. Lin (Taipeiské zastupiteľstvo v Bratislave), Ján Turňa (CVTI SR)

        

       Model 1:1 laboratórneho žiarového lisu ONE!