Vaša spolupráca s KTT SAV

 

Radi Vám pomôžeme, ak potrebujete :

  • rozhodnúť sa, ktorá forma priemyselno-právnej ochrany je pre Vás najvhodnejšia
  • posúdiť Vaše technické riešenie a určiť jeho potenciálnu komerčnú hodnotu ....

 

Ako nás kontaktovať?viac

Spolupráca vášho ústavu a KTT SAV

 

Prečo spolupracovať?

Z dôvodu úspory času a kapacít.

  • KTT SAV má vytvorenú smernicu, ktorá upravuje nakladanie s duševným vlastníctvom v rámci organizácie SAV v súlade so zákonmi. Jej prijatie vo vašej organizácii zjednotí doterajšie postupy a jasne stanoví práva a povinnosti vašich zamestnancov. Predídete tak prípadným sporom v budúcnosti.
  • KTT SAV má pripravené vzory zmlúv a iných dokumentov, ktoré sa používajú ...

 

 

  • TI SAV poskytuje informácie v oblasti ochrany duševného vlastníctva.

 

  • TI SAV pripravil vzory dokumentov/zmlúv, ktoré sa používajú v procese nakladania s duševným vlastníctvom (viď . časť "na stiahnutie")
  • TI SAV poskytuje informácie v oblasti ochrany duševného vlastníctva.

 

  • TI SAV pripravil vzory dokumentov/zmlúv, ktoré sa používajú v procese nakladania s duševným vlastníctvom (viď . časť "na stiahnutie")
viac