Spôsob prípravy manganitových La-Sr-Mn-O vrstiev

 

Názov
 
Spôsob prípravy manganitových La-Sr-Mn-O vrstiev s vysokou
onsetovou teplotou prechodu do feromagnetického stavu
Prihlasovateľ(-ia)/
Majiteľ(-ia)
Elektrotechnický ústav SAV
 
Spolupôvodcovia

 
Chromik Štefan, Ing., DrSc.
Štrbík Vladimír, RNDr., CSc.
Španková Marianna, RNDr., PhD.
Číslo príhlášky
(SK) PP50079-2016
Stav
udelený SK patent P 288749
Register