Aktivovaná krvná plazma

 

Názov
Aktivovaná krvná plazma
Propagačné
materiály
Prihlasovateľ(-ia)/
Majiteľ(-ia)
Neurobiologický ústav SAV
Burda Rastislav, MUDr., PhD.
Spolupôvodcovia

 
Burda Jozef, MVDr., DrSc.
Burda Rastislav, MUDr., PhD.
Danielisová Viera, MVDr., PhD.
Číslo príhlášky
(SK) PP50020-2015
Stav
V konaní - zverejnená prihláška
Register