Samoasociujúce biopolymérové membrány ako nosiče liečivých prípravkov s antioxidačnými vlastnosťami

 

Názov
 
Samoasociujúce biopolymérové membrány ako nosiče liečivých prípravkov s antioxidačnými vlastnosťami a ich použitie 
Propagačné
materiály

 
Majiteľ/-ia
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
Spolupôvodcovia 
Šoltés Ladislav, Ing., DrSc.
Tamer Mahmoud Tamer Abd-el Razik, Dr.
Veverka Miroslav, Ing., CSc.
Valachová Katarína, RNDr. PhD.
MohyEldin Mohamed Samir, Prof.
Stav
Udelený patent (SK) č. 288581