Spôsob a zariadenie na indikáciu obhrozenia bleskom

 

Názov
Spôsob a zariadenie na indikáciu ohrozenia bleskom
Propagačné
materiály
Majiteľ(-ia)

 
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Univerzita Komenského v Bratislave
Videen Gorden, Dr.
Spolupôvodcovia

 
Kocifaj Miroslav, Mgr., PhD.
Videnn Gorden, Dr.
Klačka Jozef
Stav

 
Udelený patent (SK) č.288616
Európsky patent č. 3105614 - platný v DE, FR
US patentová prihláška č. 15105560 v konaní