Supravodič na báze MgB2 s plášťom na báze Al a spôsob jeho výroby

 

Názov
Supravodič na báze MgB2 s plášťom na báze Al a spôsob jeho výroby 
Propagačné
materiály
Prihlasovateľ(-ia)/
Majiteľ(-ia)
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Elektrotechnický ústav SAV
Spolupôvodcovia




 
Balog Martin, Ing., PhD.
Krížik Peter, Ing., PhD.
Kováč Pavol, Ing., DrSc.
Hušek Imrich, Ing.
Kopera Ľubomír
Rosová Alica, Ing., CSc.
Číslo príhlášky

 
(SK) PP50037-2017
Medzinárodná PCT/IB2018/053540 
National phase: EP, CN, US
Stav
v konaní