Spôsob izolácie cirkulujúcich buniek z periférnej krvi

 

 

Názov
  Systém na izoláciu cirkulujúcich buniek z periférnej krvi 
Propagačné
materiály
Prihlasovateľ(-ia)/ 
Majiteľ(-ia)
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Univerzita Komenského v Bratislave
Spolupôvodcovia
 
Kocifaj Miroslav, Mgr., PhD.
Mego Michal, MUDr., PhD.
Stav
 
Udelený SK patent č. 288562
Európsky patent č. 3052026 - platný v DE, FR