Trans Tech Burza

Trans Tech Burza 2017 sa bude konať 10.5.2017 ako súčasť eventu TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017

 

V rámci aktuálneho tretieho ročníka bola, z hľadiska dosiahnutia ďalšieho rastu podujatia, nadviazaná úzka spolupráca s úspešnou platformou „TechSummit“.

 

Cieľom Trans Tech Burzy je prepojiť ponuky a požiadavky vedeckovýskumnej a súkromnej sféry sprevádzané prenosom konkrétnych technológií a poznatkov, teda umožniť „transfer technológií“.

 

Prezentované budú:

  • hotové technológie

  • prebiehajúce vedeckovýskumné projekty zamerané na dosiahnutie využiteľných výsledkov za účelom získania partnerov zo súkromnej sféry

  • pripravované vedeckovýskumné projekty zamerané na dosiahnutie využiteľných výsledkov za účelom získania partnerov zo súkromnej sféry

  • personálne a infraštruktúrne kompetencie špičkových vedeckých tímov z rôznych oblastí, univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier.

 

Kompletná ponuka technológií/projektov/vedeckých tímov bude prezentovaná v štruktúrovanej podobe formou informačných plagátov a katalógov. Vybrané položky dostanú priestor aj na prezentáciu v paneli. 

 

Pre poskytnutie bližších informácií sa môžu záujemcovia o prezentovanie svojich výsledkov na danom podujatí obrátiť na vedúceho Kancelárie pre transfer technológií SAV, Ing. Martina Grófa, PhD.

 

Termín na zaslanie vyplnených profilov e-mailom na grof.martin@savba.sk je najneskôr do 15. 3. 2017.

 

Tešíme sa na Váš záujem zúčastniť sa podujatia Trans Tech Burza 2017.

 

Prílohy:

01_Expertné kapacity (dotazník 1)

02_Hotové technické riešenia (dotazník 2)

03_Aktuálne riešené projekty (dotazník3)

04_Príloha 1 - číselník odvetví

 

Kompletný program eventu TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017 nájdete na webovej stránke http://techsummit.sk/2017/