Kompozit na vedenie tepla s vysokoteplotnou odolnosťou

 

Názov
Kompozit na vedenie tepla s vysokoteplotnou odolnosťou
Propagačné
materiály
Prihlasovateľ(-ia)/
Majiteľ(-ia)
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
 
Spolupôvodcovia


 
Kavecký Štefan, Ing., CSc.
Štefánik Pavol, Ing., CSc.
Iždinský Karol, Ing., PhD.
Simančík František, DR., Ing.
Číslo príhlášky
 
(SK) PP50091-2015
Medzinárodná PCT/IB2015/060017
Stav
v konaní-zverejnená prihláška
Register