Kompozit na vedenie tepla s vysokoteplotnou odolnosťou

 

Názov
Kompozit na vedenie tepla s vysokoteplotnou odolnosťou
Propagačné
materiály
Prihlasovateľ(-ia)/
Majiteľ(-ia)
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
 
Spolupôvodcovia


 
Kavecký Štefan, Ing., CSc.
Štefánik Pavol, Ing., CSc.
Iždinský Karol, Ing., PhD.
Simančík František, DR., Ing.
Stav

 
Udelený SK patent č. 288690
EP3398192A1 - v konaní - intention to grant
US 2019006050A1 - v konaní
Register