Spôsob tvarovania konštrukčného prvku

 

Názov
Spôsob tvarovania konštrukčného prvku
Prihlasovateľ(-ia)/
Majiteľ(-ia)
Fyzikálny ústav SAV
Centrum vedecko-technických informácií SR
Spolupôvodcovia 
Švec Peter, Ing., DrSc.
Janičkovič Dušan, RNDr
Švec Peter Ml., Ing., PhD.
Hoško Jozef, Ing.
Halász Michal
Stav
Udelený patent č. 288586
Register