Kompozitný materiál na implantáty

 

Názov
Kompozitný materiál na implantáty, jeho použitie a spôsob výroby
Propagačné
materiály
Prihlasovateľ(-ia)/
Majiteľ(-ia)
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
 
Spolupôvodcovia


 
Balog Martin, Ing., PhD.
Ćatić Amir, DMD, MSc.
Križik Peter, Ing., PhD.
Schauperl Zdravko, Prof., PhD.
Číslo príhlášky

 
(SK) PP50046-2016 v konaní zverejnená prihláška
(HR) P20150781A
Národné fázy: EP, Israel