Spôsob výroby súčiastky z kovovej peny

 

Názov
Spôsob výroby súčiastky z kovovej peny a forma na uskutočňovanie spôsobu
Propagačné
materiály
Prihlasovateľ(-ia)/
Majiteľ(-ia)
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
 
Spolupôvodcovia


 
Simančík František, Dr., Ing.
Pavlík Ľubomír, Ing.
Španielka Ján, Ing., PhD.
Tobolka Peter, Ing.
Číslo príhlášky 
(SK) PP50046-2015
(SK) PP50082-2015
EP3135404
National Phase: Japan, Israel, USA, Canada, Kazakhstan,
Republic of Korea, Mexico, Russian Federation, Australia, Europe, China, RSA
Stav


 
udelený paternt v Rusku - RU 2 696 998 C1
udelený patent v Kazachstane - KZ 33981
udelený patent v JAR - ZA201801984
ostatné - v konaní