Supravodivá cievka a napájací supravodivý kábel

 

 

Názov
Supravodivá cievka a napájací supravodivý kábel 
Prihlasovateľ(-ia)/
Majiteľ(-ia)
Elektrotechnický ústav SAV
 
Spolupôvodcovia
 
Šouc Ján, Ing., CSc.
Gömöry Fedor, doc. Ing., DrSc.
Vojenčiak Michal, Ing., PhD.
Soloviov Mykola, Mgr., PhD.
Kováč Ján, Mgr.
Štefánik Stanislav
Číslo príhlášky
(SK) PP50063-2015
Register