Svetový deň duševného vlastníctva v ÚPV SR (24.-26. apríl 2018)

 

Pri  príležitosti Svetového  dňa  duševného  vlastníctva (26. apríl) sa na Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici uskutočnia tri podujatia zamerané na duševné vlastníctvo:

 

 

Online prihláška na konferenciu

 

Online prihláška na seminár

 

Účsť na všetkých podujatiach pri príležitosti Svetového dňa duševného vlstníctva je bezplatná. Tlmočenie na seminári EUIPO je zabezpečený.