Zobor - medzidruhový hybrid láskavca K- 433

 

Názov
Zobor (Medzidruhový hybrid láskavca K- 433)
Propagačné
materiály
Prihlasovateľ(-ia)/
Majiteľ(-ia)
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
Prešovská univerzita v Prešove
Spolupôvodcovia


 
RNDr. Alena Gajdošová, CSc.
Ing. Andrea Hricová, PhD.
RNDr. Gabriela Libiaková, CSC.
Ing. Jozef Fejér, PhD.
Šľachtiteľské
osvedčenie
771