Vertikálny GaN tranzistor s izolačným kanálom a spôsob jeho prípravy

 

Názov
Vertikálny GaN tranzistor s izolačným kanálom a spôsob jeho prípravy
Prihlasovateľ(-ia)/
Majiteľ(-ia)
Elektrotechnický ústav SAV
 
Spolupôvodcovia
Kuzmík Ján, Ing. DrSc.
Číslo príhlášky
(SK) PP50074-2017
Stav
V konaní
Register