Vertikálny GaN tranzistor s izolačným kanálom a spôsob jeho prípravy

 

Názov
Vertikálny GaN tranzistor s izolačným kanálom a spôsob jeho prípravy
Propagačné
materiály
Prihlasovateľ(-ia)/
Majiteľ(-ia)
Elektrotechnický ústav SAV
 
Pôvodca
Kuzmík Ján, Ing. DrSc.
Číslo príhlášky
 
Stav
v konaní