Spôsob čistenia organických vodorozpustných látok od hydrofóbnych kontaminantov

 

Názov
Spôsob čistenia organických vodorozpustných látok od hydrofóbnych kontaminantov 
Propagačné
materiály
Prihlasovateľ(-ia)/
Majiteľ(-ia)
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied
 
Spolupôvodcovia
 
Sedlák Marián, RNDr., DrSc.
Dmytro Rak, Mgr.
Stav
 
(SK) PP50015-2016 v konaní- zverejnená prihláška
EP17160213.9