Užitočné linky

Databázy a registre

 

  • Espacenet

 

  • Databázy a registre UPV SR

          

 

Úrady zaoberajúce sa ochranou duševného vlastníctva

 

  • Úrad priemyselného vlastníctva SR

        

 

  • Svetová organizácia duševného vlastníctva

 

  • Úřad průmyslového vlastnictví ČR

 

  • Úrad Európskej únie pre duševné vlatníctvo

              

 

  • Európsky patentový úrad

 

  • Patentový a známkový úrad Spojených štátov amerických

 

 

 Zoznam Úradov spolu s odkazmi na jednotlivé webstránky (WIPO)