Spolupráca vášho ústavu a KTT SAV

 

Prečo spolupracovať?

Z dôvodu úspory času a kapacít. 

 

 • KTT SAV má vytvorenú smernicu, ktorá upravuje nakladanie s duševným vlastníctvom v rámci organizácie SAV v súlade so zákonmi. Jej prijatie vo vašej organizácii zjednotí doterajšie postupy a jasne stanoví práva a povinnosti vašich zamestnancov. Predídete tak prípadným sporom v budúcnosti.

 

 • KTT SAV má pripravené vzory zmlúv a iných dokumentov, ktoré sa používajú v procese nakladania s duševným vlastníctvom (viď. časť "na stiahnutie") a ktoré prispôsobí na Váš konkrétny prípad.

 

 • KTT SAV Vám poskytne aktuálne informácie v oblasti ochrany duševného vlastníctva. 

 

 • KTT SAV vykonáva činnosti súvisiace s manažmentom duševného vlastníctva a jeho komercializáciou.

 

Ďalšie činnosti, ktoré vykonávame v KTT SAV si môžete pozrieť v časti "Služby kancelárie".

 

 

Prečo spolupracovať?

Z dôvodu úspory času a kapacít. 

 • TI SAV vytvoril Smernicu, ktorá hovorí o tom, ako nakladať s duševným vlastníctvom v rámci organizácie SAV v súlade so zákonmi.

 

 • TI SAV vykonáva činnosti súvisiace s manažmentom a správou duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV sa aktívne snaží zabezpečiť komerčné zhodnotenie duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV poskytuje informácie v oblasti ochrany duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV pripravil vzory dokumentov/zmlúv, ktoré sa používajú v procese nakladania s duševným vlastníctvom (viď . časť "na stiahnutie")

 

Ďalšie činnosti, ktoré vykonávame v CEKOODUV si môžete pozrieť vyššie a tiež v časti "Služby centra".

 

Formálne zabezpečenie spolupráce:

 • TI SAV spolupracuje s organizáciou SAV pri činnostiach spojených s nakladaním s duševným vlastníctvom organizácie SAV na základe uzatvorenej Zmluvy o spolupráci.

aaaaaaaaa

 • Súčasťou Zmluvy o spolupráci je Dohoda o zachovaní dôverných informácií, ktorou sa TI SAV zaväzuje k zachovávaniu mlčanlivosti o skutočnostiach týkajúcich sa duševného vlastníctva organizácie SAV, s ktorými sa oboznámi v priebehu činností vykonávaných na základe Zmluvy o spolupráci uzatvorenej s organizáciou SAV . 

Prečo spolupracovať?

Z dôvodu úspory času a kapacít. 

 • TI SAV vytvoril Smernicu, ktorá hovorí o tom, ako nakladať s duševným vlastníctvom v rámci organizácie SAV v súlade so zákonmi.

 

 • TI SAV vykonáva činnosti súvisiace s manažmentom a správou duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV sa aktívne snaží zabezpečiť komerčné zhodnotenie duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV poskytuje informácie v oblasti ochrany duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV pripravil vzory dokumentov/zmlúv, ktoré sa používajú v procese nakladania s duševným vlastníctvom (viď . časť "na stiahnutie")

 

Ďalšie činnosti, ktoré vykonávame v CEKOODUV si môžete pozrieť vyššie a tiež v časti "Služby centra".

 

Formálne zabezpečenie spolupráce:

 • TI SAV spolupracuje s organizáciou SAV pri činnostiach spojených s nakladaním s duševným vlastníctvom organizácie SAV na základe uzatvorenej Zmluvy o spolupráci.

aaaaaaaaa

 • Súčasťou Zmluvy o spolupráci je Dohoda o zachovaní dôverných informácií, ktorou sa TI SAV zaväzuje k zachovávaniu mlčanlivosti o skutočnostiach týkajúcich sa duševného vlastníctva organizácie SAV, s ktorými sa oboznámi v priebehu činností vykonávaných na základe Zmluvy o spolupráci uzatvorenej s organizáciou SAV . 

Prečo spolupracovať?

Z dôvodu úspory času a kapacít. 

 • TI SAV vytvoril Smernicu, ktorá hovorí o tom, ako nakladať s duševným vlastníctvom v rámci organizácie SAV v súlade so zákonmi.

 

 • TI SAV vykonáva činnosti súvisiace s manažmentom a správou duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV sa aktívne snaží zabezpečiť komerčné zhodnotenie duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV poskytuje informácie v oblasti ochrany duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV pripravil vzory dokumentov/zmlúv, ktoré sa používajú v procese nakladania s duševným vlastníctvom (viď . časť "na stiahnutie")

 

Ďalšie činnosti, ktoré vykonávame v CEKOODUV si môžete pozrieť vyššie a tiež v časti "Služby centra".

 

Formálne zabezpečenie spolupráce:

 • TI SAV spolupracuje s organizáciou SAV pri činnostiach spojených s nakladaním s duševným vlastníctvom organizácie SAV na základe uzatvorenej Zmluvy o spolupráci.

aaaaaaaaa

 • Súčasťou Zmluvy o spolupráci je Dohoda o zachovaní dôverných informácií, ktorou sa TI SAV zaväzuje k zachovávaniu mlčanlivosti o skutočnostiach týkajúcich sa duševného vlastníctva organizácie SAV, s ktorými sa oboznámi v priebehu činností vykonávaných na základe Zmluvy o spolupráci uzatvorenej s organizáciou SAV . 

Prečo spolupracovať?

Z dôvodu úspory času a kapacít. 

 • TI SAV vytvoril Smernicu, ktorá hovorí o tom, ako nakladať s duševným vlastníctvom v rámci organizácie SAV v súlade so zákonmi.

 

 • TI SAV vykonáva činnosti súvisiace s manažmentom a správou duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV sa aktívne snaží zabezpečiť komerčné zhodnotenie duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV poskytuje informácie v oblasti ochrany duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV pripravil vzory dokumentov/zmlúv, ktoré sa používajú v procese nakladania s duševným vlastníctvom (viď . časť "na stiahnutie")

 

Ďalšie činnosti, ktoré vykonávame v CEKOODUV si môžete pozrieť vyššie a tiež v časti "Služby centra".

 

Formálne zabezpečenie spolupráce:

 • TI SAV spolupracuje s organizáciou SAV pri činnostiach spojených s nakladaním s duševným vlastníctvom organizácie SAV na základe uzatvorenej Zmluvy o spolupráci.

aaaaaaaaa

 • Súčasťou Zmluvy o spolupráci je Dohoda o zachovaní dôverných informácií, ktorou sa TI SAV zaväzuje k zachovávaniu mlčanlivosti o skutočnostiach týkajúcich sa duševného vlastníctva organizácie SAV, s ktorými sa oboznámi v priebehu činností vykonávaných na základe Zmluvy o spolupráci uzatvorenej s organizáciou SAV . 

Prečo spolupracovať?

Z dôvodu úspory času a kapacít. 

 • TI SAV vytvoril Smernicu, ktorá hovorí o tom, ako nakladať s duševným vlastníctvom v rámci organizácie SAV v súlade so zákonmi.

 

 • TI SAV vykonáva činnosti súvisiace s manažmentom a správou duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV sa aktívne snaží zabezpečiť komerčné zhodnotenie duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV poskytuje informácie v oblasti ochrany duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV pripravil vzory dokumentov/zmlúv, ktoré sa používajú v procese nakladania s duševným vlastníctvom (viď . časť "na stiahnutie")

 

Ďalšie činnosti, ktoré vykonávame v CEKOODUV si môžete pozrieť vyššie a tiež v časti "Služby centra".

 

Formálne zabezpečenie spolupráce:

 • TI SAV spolupracuje s organizáciou SAV pri činnostiach spojených s nakladaním s duševným vlastníctvom organizácie SAV na základe uzatvorenej Zmluvy o spolupráci.

aaaaaaaaa

 • Súčasťou Zmluvy o spolupráci je Dohoda o zachovaní dôverných informácií, ktorou sa TI SAV zaväzuje k zachovávaniu mlčanlivosti o skutočnostiach týkajúcich sa duševného vlastníctva organizácie SAV, s ktorými sa oboznámi v priebehu činností vykonávaných na základe Zmluvy o spolupráci uzatvorenej s organizáciou SAV . 

Prečo spolupracovať?

Z dôvodu úspory času a kapacít. 

 • TI SAV vytvoril Smernicu, ktorá hovorí o tom, ako nakladať s duševným vlastníctvom v rámci organizácie SAV v súlade so zákonmi.

 

 • TI SAV vykonáva činnosti súvisiace s manažmentom a správou duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV sa aktívne snaží zabezpečiť komerčné zhodnotenie duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV poskytuje informácie v oblasti ochrany duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV pripravil vzory dokumentov/zmlúv, ktoré sa používajú v procese nakladania s duševným vlastníctvom (viď . časť "na stiahnutie")

 

Ďalšie činnosti, ktoré vykonávame v CEKOODUV si môžete pozrieť vyššie a tiež v časti "Služby centra".

 

Formálne zabezpečenie spolupráce:

 • TI SAV spolupracuje s organizáciou SAV pri činnostiach spojených s nakladaním s duševným vlastníctvom organizácie SAV na základe uzatvorenej Zmluvy o spolupráci.

aaaaaaaaa

 • Súčasťou Zmluvy o spolupráci je Dohoda o zachovaní dôverných informácií, ktorou sa TI SAV zaväzuje k zachovávaniu mlčanlivosti o skutočnostiach týkajúcich sa duševného vlastníctva organizácie SAV, s ktorými sa oboznámi v priebehu činností vykonávaných na základe Zmluvy o spolupráci uzatvorenej s organizáciou SAV . 

Prečo spolupracovať?

Z dôvodu úspory času a kapacít. 

 • TI SAV vytvoril Smernicu, ktorá hovorí o tom, ako nakladať s duševným vlastníctvom v rámci organizácie SAV v súlade so zákonmi.

 

 • TI SAV vykonáva činnosti súvisiace s manažmentom a správou duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV sa aktívne snaží zabezpečiť komerčné zhodnotenie duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV poskytuje informácie v oblasti ochrany duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV pripravil vzory dokumentov/zmlúv, ktoré sa používajú v procese nakladania s duševným vlastníctvom (viď . časť "na stiahnutie")

 

Ďalšie činnosti, ktoré vykonávame v CEKOODUV si môžete pozrieť vyššie a tiež v časti "Služby centra".

 

Formálne zabezpečenie spolupráce:

 • TI SAV spolupracuje s organizáciou SAV pri činnostiach spojených s nakladaním s duševným vlastníctvom organizácie SAV na základe uzatvorenej Zmluvy o spolupráci.

aaaaaaaaa

 • Súčasťou Zmluvy o spolupráci je Dohoda o zachovaní dôverných informácií, ktorou sa TI SAV zaväzuje k zachovávaniu mlčanlivosti o skutočnostiach týkajúcich sa duševného vlastníctva organizácie SAV, s ktorými sa oboznámi v priebehu činností vykonávaných na základe Zmluvy o spolupráci uzatvorenej s organizáciou SAV . 

Prečo spolupracovať?

Z dôvodu úspory času a kapacít. 

 • TI SAV vytvoril Smernicu, ktorá hovorí o tom, ako nakladať s duševným vlastníctvom v rámci organizácie SAV v súlade so zákonmi.

 

 • TI SAV vykonáva činnosti súvisiace s manažmentom a správou duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV sa aktívne snaží zabezpečiť komerčné zhodnotenie duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV poskytuje informácie v oblasti ochrany duševného vlastníctva.

 

 • TI SAV pripravil vzory dokumentov/zmlúv, ktoré sa používajú v procese nakladania s duševným vlastníctvom (viď . časť "na stiahnutie")

 

Ďalšie činnosti, ktoré vykonávame v CEKOODUV si môžete pozrieť vyššie a tiež v časti "Služby centra"

<