Vaša spolupráca s KTT SAV

 

Radi Vám pomôžeme, ak potrebujete:

 • rozhodnúť sa, ktorá forma priemyselno-právnej ochrany je pre Vás najvhodnejšia
 • posúdiť Vaše technické riešenie a určiť jeho potenciálnu komerčnú hodnotu
 • nájsť potenciálnych licenčných partnerov
 • pripraviť zmluvy a dokumenty v oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií
 • vyriešiť problém, ktorý sa objavil pri zabezpečovaní ochrany a zhodnocovaní Vášho duševného vlastníctva
 • pripraviť popularizačné a propagačné materiály za účelom komercializácie Vášho duševného vlastníctva

 

Všetky činnosti, ktoré vykonávame v KTT SAV, si môžete pozrieť v časti "Služby kancelárie".

 

Ako nás kontaktovať?

 • osobne
 • e-mailom:        info.ktt@savba.sk
 • telefonicky:      0911 038 240
 • pevná linka:     02/3240 1117
 • cez skypeskypemartin_grof_sk
 • prostredníctvom formuláru v časti "opýtajte sa"