Aktuality

Cena Jána Bahýľa 2020 putuje aj do SAV

viac

Konferencia Cooperation Innovation Technology Transfer 2020

Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019

viac

Najpútavejší eko-plagát konferencie TTSZ 2018

Seminár WIPO Services and Initiatives

 

Dňa 15. októbra 2018 sa uskutoční seminár s názvom WIPO Services and Initiatives, ktorého organizátorom je Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) a Úrad priemyselného vlastníctva SR.

 viac

Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018

Zdroj:http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/konferencie-ttsz.html?page_id=2437

 

Ôsmy ročník konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018 sa uskutoční v dňoch 9. 10. - 10. 10. 2018 v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislaveviac

Výzva / Cena za transfer technológií na Slovensku (2018)

Zdroj: http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/cena-za-transfer-technologii-na-slovensku.html?page_id=1259

 

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave vyhlásilo súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2018, v ktorej ocení prácu vedcov zo slovenských univerzít, výskumných ústavov a Slovenskej akadémie vied.viac

Seminár o prenose poznatkov do praxe na Ústave molekulárnej biológie SAV

        Kancelária pre transfer technológií SAV pokračuje vo vzdelávacích aktivitách týkajúcich sa problematiky duševného vlastníctva na ústavoch SAV. Tentokrát pripravila dňa 17.04.2018 pre vedeckých pracovníkov Ústavu molekulárnej biloógie SAV seminár s názvom „Mám dobrý nápad?!“.  viac

Svetový deň duševného vlastníctva v ÚPV SR (24.-26. apríl 2018)

 

Tohtoročná kampaň Svetového dňa duševného vlastníctva je zameraná na mimoriadne vlastnosti, vynaliezavosť, zvedavosť a odvahu žien, ktoré sú hnacou silou zmien vo svete a formujú našu spoločnú budúcnosť.viac

Patenty, ochranné známky a licencie v podnikaní a výskume

 

BIC Bratislava s.r.o. a CVTI SR organizujú 15. 2. 2018 seminár Patenty, ochranné známky a licencie v podnikaní a výskume.

 viac

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017

 

Siedmy ročník konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017 sa uskutoční v dňoch 10. 10. - 11. 10. 2017 v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave.

 viac

Pozvánka na konferenciu INTSYS

viac

Seminár o prenose poznatkov do praxe na Ústave polymérov SAV

Kancelária pre transfer technológií SAV pripravila dňa 24.04.2017 na Ústave polymérov SAV seminár pre zamestnancov ústavu s názvom „Mám dobrý nápad?!“.  viac

Seminár o prenose poznatkov do praxe na Biomedicínskom centre SAV

 

 viac

Výsledok / Patent / Licencia - seminár pre vedeckých pracovníkov

 

 

Seminár  „Výsledok | Patent | Licencia“  sa bude konať  17. 05. 2017 v budove CVTI SR (Lamačská cesta 8/A, Bratislava), v konferenčnej miestnosti na 2. posch.

 viac

Trans Tech Burza

 

 

Trans Tech Burza 2017 sa bude konať 10.5.2017 ako súčasť eventu TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017

Cieľom Trans Tech Burzy je prepojiť ponuky a požiadavky vedeckovýskumnej a súkromnej sféry sprevádzané prenosom konkrétnych technológií a poznatkov, teda umožniť „transfer technológií“.viac

Konferencia - Innovative ecotechnologies for a greener Europe

Centrum vedecko-technických informácií SR Vás v mene generálneho riaditeľa Jána Turňu srdečne pozýva na Kick off event projektu EcoInn Danube implementovaného v rámci Dunajského nadnárodného programu teritoriálnej spolupráce. Konferencia je zameraná na témy: „Innovative ecotechnologies for  a greener Europe“ 

 

 viac

Biodegradovatelné plasty opäť vo finále Startup Awards.SK 2016.

 

Dňa 2.12.2016 sa v bratislavskom Istropolise konalo finále súťaže Startup Awards. Dvanásť mladých inovatívnych firiem prezentovalo svoje riešenia pred medzinárodnou porotou v štyroch kategóriach - Digital, Society, Art & Desingn a Science.

 

Zdroj: Crafting Plasticsviac

Seminár o prenose poznatkov do praxe na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV

 

Kancelária pre transfer technológií SAV pripravila dňa 30.11.2016 v priestoroch Pavilónu materiálových vied seminár pre zamestnancov Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV (UMMS SAV) s názvom „Mám dobrý nápad?!“.  

 

 viac

Startup Awards.SK 2016

Šiesty ročník najväčšej stratupovej súťaže.


Dňa 2.12.2016 sa v bratislavskom Istropolise uskutoční medzinárodný finálový galavečer Startup Awards 2016. Počas slovenských startupových "Oscarov" sa verejnosti, médiám a odbornej porote pozostávajúcej z top manažérov a investorov predstavia najlepší slovenskí inovátori.viac

Vedci SAV vyvinuli unikátnny sterilný materiál

Ilustračná fotografia katétra, zdroj: Mr Arifnajafov

 

Vedecký tím dospel k objavu nového materiálu vďaka nápadu, ktorý mal pomôcť pacientom s iným zdravotným problémom. Napokon by sa dal využiť na sterilizovanie celých operačných sál alebo..viac

Re-Industrialisation of the European Union 2016

CVTI SR pripravuje jednu z najrozsiahlejších akcií v rámci európskeho predsedníctva Slovenska.

 

Konferencia je špičkou  v podujatiach v oblasti nanotechnológií, biotechnológií, pokročilých materiálov a výrobných technológií.   

 

 viac

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

 

Šiesty ročník konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016 sa uskutoční v dňoch 6. 10. - 7. 10. 2016 v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave.viac

Úspešná singapurská firma navštívila SAV

V piatok 28. augusta navštívili vybrané ústavy SAV zástupcovia singapurskej firmy ST Dynamics. ST Dynamics patrí do rodiny ST Engineering, ktorá je jednou z najväčších spoločností v Singapure. Svojou prítomnosťou sa môžu pochváliť vo viac ako 24 krajinách sveta. Hlavnou úlohou ST Dynamics je vyvíjať pokročilé technické systémy a komplexné riešenia. ...viac

Odborný seminár Duševné vlastníctvo a transfer technológií

 
Centrum vedecko-technických informácií SR Vás pozýva na štvrtý zo série odborných seminárov NITT SK, ktorý sa koná v rámci implementácie národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“.
viac

Startup Sharks Roadshow 2015

viac

Poznáme najlepšie slovenské startupové nápady roka

 

Ceny, ktoré so sebou prinášajú možnosť presadiť sa so svojim nápadom doma aj v zahraničí boli odovzdané v piatok 28. novembra v historickej budove SND. Slovenské startupy súťažili v štyroch kategóriách, hodnotila ich odborná porota a svoj startup si mohli zvoliť aj diváci v hľadisku...

 

 viac

Členom Komisie SAV pre duševné vlastníctvo, inovácie a technologický transfer je aj predseda ÚPV SR

Počas TransTech Burzy 2014 v Bratislave 11. novembra prvýkrát za účasti externých poradcov zasadala Komisia Slovenskej akadémie vied pre duševné vlastníctvo, inovácie a technologický transfer.

ÚPV SR na zasadnutí zastupoval ...viac

Zdoláme druhýkrát STARTUP AWARDS?

 

Štvrtý ročník najväčšej startupovej súťaže na Slovensku, počas ktorej sa predstavia najlepší slovenskí inovátori sa uskutoční 28. novembra v historickej budove SND.  V kategórii SCIENCE bude mať svoje zastúpenie aj Slovenská akadémia vied ...viac

Účasť na iENA 2014 nám priniesla striebornú medailu

 

Najdôležitejšia medzinárodná odborná výstava v oblasti „nápadov, vynálezov a noviniek“ , to je podtitul výstavy iENA, ktorá sa uskutočnila v dňoch 30. októbra až 2. novembra 2014  v Norimbergu. Výstava so 66 ročnou tradíciou predstavila viac ako 700 vynálezov z 30 krajín. Svoje zastúpenie na výstave mala aj Slovenská akadémia vied...

 viac

Získali sme Cenu Jána Bahýľa

 

 

2. októbra 2014 bola v kategórii "Vysoké školy a výskumné centrá" udelená Cena Jána Bahýľa 2014 pôvodcovskému kolektívu na čele s Ing. Petrom Švecom, DrSc. za chránený vynález "Magnetoelastický snímač deformácií".

 viac

Trans Tech Burza

 

Skvelé tretie miesto v súťaži Zlatá AQUA

V dňoch 10. až 12. júna 2014 sa uskutočnil 20. ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí AQUA. Súčasťou výstavy bola okrem zaujímavých prednášok a bohatého sprievodného programu aj súťaž o najlepší exponát “Zlatá AQUA“ v kategóriách výrobok a technológia.

V kategórii technológia sa na skvelom 3. mieste umiestnil účinný kompozitný sorbent na odstraňovanie škodlivín z vôd, ktorý vyvinuli v Ústave Polymérov Slovenskej akadémie vied a úspešne otestovali vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva.

Vyvinutý kompozitný sorbent sa vyznačuje často až niekoľkonásobne vyššou účinnosťou odstránenia kontaminantov v porovnaní so špičkovým komerčne dostupným sorbentom. Jedná sa predovšetkým o odstránenie ťažkých kovov – As, Sb, Cr, Cd, Pb a ďalších.

Ako základný vstupný materiál pre výrobu sorbenta sa využívajú suroviny z rastlinných odpadov, ktoré sú prírodou každoročne produkované v miliardách ton. Tým sa dosiahla nízka cena sorbenta.

Predpokladá sa rozsiahle využitie kompozitného sorbenta taktiež v oblastiach, kde existuje problém s kontamináciou pitnej vody, ako sú hlavne viaceré krajiny Ázie. Pritom často ide práve o oblasti, kde vstupný materiál predstavuje odpad a tým významnú ekologickú záťaž prostredia. Kompozitný sorbent možno využiť aj pri čistení odpadových vôd, vrátane odpadových vôd z chemického a elektronického priemyslu.

 

Databáza technológií a IP panorama

Na portáli NPTT sprístupnili databázu technológií a výučbový program “IP panoráma”.

 

Databáza technológií je prístupná na stránke:

http://nptt.cvtisr.sk/sk/databaza-technologii.html?page_id=1278

 

Obsahuje technológie, pri ktorých CVTI SR aktívne vstúpilo do procesu ich transferu do praxe a zároveň vstúpilo do fáze komercializácie.

 

IP panorama je prístupná na stránke:

http://nptt.cvtisr.sk/sk/multimedialna-galeria-o-transfere-technologii/ip-panorama.html?page_id=1127

Úspech SAV na Startup Awards.SK 2013

Víťazom Startup Awards.SK 2013 v kategórii Science je Bezpaládiový senzor plynov!

 

viac

Úspech organizácií SAV v oblasti transferu technológií

     Dňa 8. októbra 2013 sa v priestroch Centra vedecko-technických informácií SR uskutočnila Konferencia NITT SK 2013, v rámci ktorej sa odovzdávali Ceny za transfer technológií.viac

Slovenská veda ocenená na Taiwane I.

V dňoch 20. - 23. septembra 2012 sa v priestoroch Taipeiského svetového obchodného centra – Taipei World Trade Centre (TWTC) konal ôsmy ročník prestížneho medzinárodného veľtrhu vynálezov a technológií s názvom „Taipei International Invention Show and Technomart 2012“, na ktorom bolo medzi ocenenými vynálezmi aj päť technológií vyvinutých pracoviskami Slovenskej akadémie vied a Univerzity Komenského v Bratislave...viac

Slovenská veda ocenená na Taiwane II.

Slovenská veda ocenená na Taiwane II.

Nedávno sme informovali, že tri technológie vyvinuté organizáciami Slovenskej akadémie vied boli medzi ocenenými vynálezmi na ôsmom ročníku najväčšieho a najprestížnejšieho veľtrhu vynálezov a inovácií v Ázii - „Taipei International Invention Show and Technomart 2012“ (konal sa v dňoch 20. - 23. septembra 2012 sa v priestoroch Taipeiského svetového obchodného centra).viac