Dokumenty na stiahnutie

V tejto sekcii nájdete rôzne dokumenty, ktoré sa Vám po kliknutí na ikonu otvoria v novom okne a vy si ich môžete následne uložiť.

Smernica a jej prílohy

návrh SMERNICE č. x/2019 Uplatnenie, ochrana a využívanie práv k priemyselnému vlastníctvu inštitúcie SAV

Príloha 1: Schéma postupu v procese ochrany a komercializácie priemyselného vlastníctva

Príloha 2: vzor Upovedomenia o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva

Príloha 3: vzor Opisu predmetu priemyselného vlastníctva

Príloha 4: Postup pôvodcu pri upovedomení zamestnávateľa o vytvorení predmetu

                priemyselného vlastníctva

Príloha 5: vzor Oznámenia o uplatnení práva k predmetu priemyselného vlastníctva

Príloha 6: vzor Dohody o podieloch na vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva

Príloha 7: vzor Dohody o mlčanlivosti a dôverných obchodných informáciách

Príloha 8: Výška primeranej odmeny prináležiacej pôvodcovi

PROPAGAČNÉ materiály

Vieme Vám pomôcť