Kontakt

Kancelária pre transfer technológií
Slovenskej akadémie vied

tel.: 02/57510 266

mobil.: 0911 038 240
všeobecný e-mail: info.ktt@savba.sk

 

Úrad SAV

Kancelária pre transfer technológií SAV

Štefánikova 49

814 38 Bratislava