Kontakt

Kancelária pre transfer technológií
Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9 (Pavilón materiálových vied)
845 13 Bratislava

 

mobil.: 0911 038 240

tel.: 02 / 3240 1117
všeobecný e-mail: info.ktt@savba.sk
 

Korešpodenčná adresa:

Úrad SAV

Kancelária pre transfer technológií SAV

Štefánikova 49

814 38 Bratislava