Ochrana duševného vlastníctva

Nižšie môžete nájsť linky na:

  • Databázy patentov, UV, OZ ...
  • Úrady zaoberajúce sa ochranou DV

 

SR databázy a registre Patenty, Úžitkové vzory, Dizajny, Ochranné známky, Európske patenty s určením pre SR, Dodatkové ochranné osvedčenia

Medzinárodné a EU databázy Patenty a úžitkové vzory, Ochranné známky, Dizajny, Označenia pôvodu a zemepisné označeniaviac