Pre vedcov SAV

Táto sekcia je určená zamestnancom organizácií SAV.

 

Nájdete tu informácie, odkazy a dokumenty z oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií, rovnako ako aj informácie o možnostiach spolupráce a z nej plynúce výhody.

Prostredníctvom našich webových stránok môžete štatutárneho zástupcu Vašej organizácie SAV upovedomiť o vytvorení predmetu priemyselných práv.

Sprostredkujeme Vám prehľad o aktuálnom postupe v procese ochrany, resp. komercializácie Vášho duševného vlastníctva.

 

tím KTT SAV