Služby KTT SAV

 

Účelom KTT SAV je vytvoriť a udržiavať funkčný systém, ktorý komplexne rieši problematiku prenosu poznatkov a technológií do praxe, ich komercializáciu a s tým súvisiace otázky ochrany duševného vlastníctva v organizáciách SAV.

 

Čo ponúkame?                                                                                               

  • databáza ponúk technológií na licencovanie

  • organizovanie úzko špecializovaných prezentácií pre záujemcov z oblasti priemyslu zameraných na komerčný potenciál výsledkov výskumu zo SAV

  • prezentácie na kľúč (po návšteve u Vás, prezentácia výsledkov výskumu zo SAV - na mieru "ušitá" pre potreby Vašej firmy)

  • poskytnutie asistencie pri rokovaniach s partnermi zo SAV  

  • dohliadanie na priebeh jednotlivých častí procesu komercializácie predmetov priemyselného vlastníctva organizácií SAV 

  • poskytnutie podrobných a presných informácií v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií

  • odporučíme konkrétnu osobu, na ktorú sa môžete obrátiť

  • iniciácia predbežných rokovaní

  • informácie o službách, analýzach poskytovaných organizáciami SAV

  • informácie o prístrojoch a zariadeniach na pôde SAV a možnostiach ich využitia