Tím KTT

Ing. Martin Gróf, PhD.

   vedúci KTT SAV

   tel.: 02/57510 266

   mobil: 0911 038 240

   e-mail: grof.martin@savba.sk

Ing. Katarína Račková

   ( Müllerová )

    tel.: 02/57510 267  

    tel. č.: 0905 542 356

    e-mail: rackova@up.upsav.sk

Ing. Andrea Čižiková, PhD., Ing. Pead. IGIP

   tel.: 02/57510 268

   e-mail: cizikova.andrea@savba.sk

Mgr. Natália Feriančeková

Ing. Tomáš Andrej Murajda

   tel.: 02/57510 269   

   e-mail: murajda@up.upsav.sk