Vitajte na stránkach KTT SAV!

"Kancelária pre transfer technológií Slovenskej akadémie vied" (KTT SAV) bola vytvorená počas projektu CEKOODUV s cieľom zintenzívniť spoluprácu vedcov s komerčnou a verejnou sférou za podpory odborníkov pre transfer technológií na využitie veľkého potenciálu výskumných organizácií Slovenskej akadémie vied (SAV). 

 

Kancelárie pre transfer technológií sú v zahraničí bežnou súčasťou univerzitných alebo vedeckých pracovísk, kde preukazujú nespochybniteľný celospoločenský prínos. Tento koncept prišiel z USA aj do Európy, kde funguje viac než 30 rokov.

 

Ich hlavná pridaná hodnota pre výskumné inštitúcie je vytváranie vzťahov so súkromnou sférou. Ako príklad možno uviesť priamy finančný prínos prostredníctvom predaja a licencovania vynálezov či technológií pochádzajúcich z vedecko-výskumných inštitúcií.

Spoločenský prínos spočíva v aktívnom umožňovaní vzniku nových firiem, ktoré vytvárajú nové pracovné príležitosti a prinášajú na trh nové a inovatívne produkty.

Kontaktná osoba pre oblasť duševného vlastníctva a transferu technológií:

 

Ing. Martin Gróf, PhD.
 

mobil: 0911 038 240 
pevná linka: 02/57510 266

e-mail: grof.martin@savba.sk
všeobecný e-mail: info.ktt@savba.sk
skypeskype: martin_grof_sk