Viacvrstvové pásy na báze zliatin kovov

 

Viacvrstvové pásy sa vďaka spojeniu dvoch a viacerých kovov s rôznymi fyzikálnymi vlastnosťami používajú ako senzory fyzikálnych veličín, aj ako elektromechanické, magnetické a tepelné aktuátory pre elektrotechniku, automobilový a chemický priemysel a ďašie oblasti.

 

Názov
Viacvrstvové pásy na báze zliatin kovov a spôsob ich výroby
Propagačné
materiály
Prihlasovateľ(-ia)/
Majiteľ(-ia)
Fyzikálny ústav SAV
Centrum vedecko-technických informácií SR
Spolupôvodcovia 
Švec Peter, Ing., DrSc.
Janičkovič Dušan, RNDr.
Halász Michal
Švec Peter, Ing.
Hoško Jozef, Ing.
Číslo príhlášky
(SK) PP50045-2014
Stav
v konaní - zverejnená prihláška
Register